CERDACH Sp. z o.o.
20-147 Lublin
Aleja Spółdzielczości Pracy 82B
tel. 81 740 30 56
fax 81 741 53 32

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Rynny MARLEY

Systemy rynnowe z PCV

systemy-rynnowe[1]Najwa?niejszym zadaniem w?a?ciwie dobranego sytemu rynnowego jest zapewnienie prawid?owego i ca?kowitego odbioru wody z dachu budynku. W ofercie firmy Marley znajduj? si? rynny ma?ych rozmiar?w przeznaczone na ma?e budynki, rynny ?rednich rozmiar?w nadaj?ce si? na wi?kszo?? budynk?w mieszkalnych oraz rynny o du?ej szeroko?ci odpowiednie na bardzo du?e dachy, np. na hale przemys?owe.Wi?cej...

.

 

 

Systemy rynnowe z aluminium

systemy-rynnowe-z-aluminium[1]Materia?em u?ytym do produkcji rynien i rur Marley Alutec jest ci?gnione aluminium o grubo?ci 1.5 mm. Aluminium jest metalem lekkim, wa?y oko?o 65 % mniej ni? popularna w budownictwie stal. Przewidywany okres bezusterkowej eksploatacji rynien Alutec jest znacznie d?u?szy od innych metalowych rozwi?za? dost?pnych na rynku. Wi?cej...

 

 

 

 
Odsłon : 128983